|

Co chceme dělat udržitelně

V dnešním článku vám přiblížíme, jaké změny směrem k udržitelnosti plánujeme v prvních několika oblastech.

Odpady

Odpady jsou snad nejvíce viditelným environmentálním důsledkem každé akce. Dokonalé třídění však není to jediné, co můžeme v této oblasti udělat – s odpadem je nutné nakládat efektivně. Budeme klást důraz zejména na prevenci, kdy se nejprve pokusíme předejít vzniku odpadu a snížit jeho celkové množství. Potom se již vzniklý odpad pokusíme znovu využít, a teprve na posledním místě je jeho správná recyklace či kompostování. Hlavním cílem je snížení celkového objemu vyprodukovaného odpadu. Jedná se zejména o odpad z plastových obalů všeho druhu a jednorázového nádobí, ale jde například i o zbytečný tisk, či plýtvání obecně. Budeme nakupovat pouze tolik, kolik je opravdu potřeba. Když to bude možné, vybavení si půjčíme či pořídíme vybavení s trvalejší hodnotou, které lze použít znovu.

Voda

Vzhledem ke ztenčujícím se světovým zásobám podzemní vody a suchu, je pro nás prioritou minimalizovat spotřebu pitné vody a také snížit množství vytvořené vody odpadní. Pokusíme se omezit zbytečné plýtvání pitnou vodou ve sprchách, cateringu, či při úklidu. Je také zásadní používat ekologickou drogerii a čisticí prostředky, aby námi vytvořená odpadní voda nebyla chemicky znečištěná. V arénách bude zároveň neustále k dispozici zdroj pitné vody, abychom předešli nadměrnému pití vody balené, která vytváří velké procento plastového odpadu.

Energie

Stejně jako je nepřípustné plýtvání vodou, je nezbytné dát stopku také plýtvání neobnovitelnými zdroji. Omezení spotřeby zejména fosilních paliv je jedním za základních pilířů snížení ekologické stopy závodů. Pokusíme se tedy snížit celkovou spotřebu energie a zároveň alespoň částečně využít energii z obnovitelných zdrojů. Samozřejmostí je potom využití dostupných technologií, které kromě energie šetří také čas a přírodu a zejména zamyšlení se nad způsobem dopravy.

Doprava

Jako pořadatelé budeme preferovat environmentálně šetrné způsoby dopravy, zejména pěší chůzi a jízdu na kole. Teprve pokud to nebude možné, přijde na řadu hromadná doprava a až poslední variantou je potom individuální automobilová doprava, u které se pokusíme motivovat pasažéry alespoň k jízdě zaplněnými auty nebo k nabídnutí spolujízdy. Všechny formy dopravy budou podloženy kvalitním značením příjezdových tras a dostatečnou informovaností o možnostech dopravy v bulletinech i arénách. Vše zmíněné se týká nejen osobní dopravy, ale samozřejmě také přepravy pořadatelského vybavení a materiálu a dopravy jídla a pití.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *