|

Proč Udržitelné MS?

Proč jsme se rozhodli vydat lehce odlišnou cestou pořádání mistrovství světa, už víte. Proč jsme se ale naši snahu rozhodli nazvat jako Udržitelné MS?

Myšlenka ekologického pořádání závodů nás provází od samého počátku organizačních příprav. Po několika měsících ladění dostala během letošního jara konkrétní obrysy a my jsme začali přemýšlet, jak ji co nejuchopitelněji prezentovat široké veřejnosti. Stál před námi složitý úkol vymyslet srozumitelný název, který náš koncept nejen co nejlépe vystihne, ale bude také krátký a úderný a zaujme vás, závodníky, diváky, fanoušky i „náhodné kolemjdoucí“. Nakonec vyhrálo sousloví Udržitelné MS s anglickým ekvivalentem Sustainable WOC. Proč jsme přesvědčeni, že Udržitelné MS je nejvhodnější pojmenování ekologického pořádání MS?

Chtěli jsme se vyhnout negativním konotacím, které některá slova spojená s ekologií v naší společnosti vyvolávají. Místo zakazování, kritizování a nařizování totiž chceme jít příkladem a naše myšlenky předávat nenásilnou formou. Naším velkým přáním je ukázat, že chovat se šetrně k planetě, na které žijeme, je normální a pokud odpovědné chování uchopíme za správný konec, může to přinést spoustu benefitů nejen přírodě, ale i nám samotným.

Domníváme se, že pojem udržitelnost má v naší společnosti neutrální vyznění. Někomu může znít Udržitelné MS krkolomně a možná si pod tím pořádně nedovede nic představit. To však vnímáme jako výhodu a možnost účastníkům MS principy udržitelnosti přiblížit a v ideálním případě je inspirovat k jejich následování.

Udržitelné MS ladí také s vizí Mezinárodní federace orientačního běhu, která udržitelnost zařadila mezi jednu ze tří elementárních hodnot orientačního běhu. Orientační běh je prezentován jako etický, inkluzivní a udržitelný sport, který chová respekt k přírodnímu prostředí a prosazuje environmentálně šetrné chování.

A to nejdůležitější – aniž bychom to předem zamýšleli, námi stanovené tři hlavní cíle, tedy uspořádat velkou sportovní akci s co nejmenším dopadem na přírodu a krajinu za vynaložení minima financí a se sociálním přesahem do společnosti, se překrývají s hlavní myšlenkou udržitelnosti, tedy najít rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty našeho života provázenou odpovědností, úctou a respektem k ostatním lidem, kultuře, tradicím, živé i neživé přírodě a v neposlední řadě také budoucím generacím.

Jinými slovy, pokusíme se uspořádat takové Mistrovství světa, které s pomocí realistického rozpočtu minimalizuje svůj negativní environmentální a sociální dopad.
Jak toho chceme dosáhnout, se dozvíte v příštím článku 😊.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *